Welkom

Welkom op onze site van de Wijkvereniging Onnaveld

Op deze site proberen we u inzicht te geven wat ons drijft en wat we doen.
Ook stellen we ons bestuur aan u voor. Allemaal mensen die vrijwillig meehelpen om het doel handen en voeten te geven. Naast het bestuur zijn er veel vrijwilligers die ons meehelpen met diverse activiteiten te denken aan het schoonmaken, bloem schikken, vervoer en meedenken.
Kortom, de Wijkvereniging Onnaveld bestaat niet alleen uit een groepje enthousiaste mensen maar ook leden en donateurs die zich verantwoordelijk voelen om de Boodschap van Jezus uit te dragen in deze wereld en daar hun steentje aan willen bijdragen.

Het doel van de Wijkvereniging Onnaveld is de Boodschap van Jezus Christus te verspreiden.

Die Boodschap doorgeven aan mensen zoals omschreven staat in de Bijbel bij Efeziers 4: 1-16.

Wij willen dit bereiken door kerkgebouw ‘Eben-Haezer’  en ontmoetingsruimte ‘Het Trefpunt’ beschikbaar te stellen voor kerkdiensten, zangavonden, praatgroepen, Bijbelstudie e.d.

Wijkvereniging Onnaveld.

De Wijkvereniging Onnaveld is een zelfstandige vereniging.
De gelden worden door bijdragen, collectes en acties van leden en donateurs opgebracht om de gebouwen etc. te onderhouden.
Met de Protestantse Gemeente van Steenwijk heeft zij de afspraak dat het kerkgebouw iedere zondagmorgen kosteloos gebruikt mag worden voor kerkdiensten welke dus onder haar gezag vallen.

Maandag 6 maart 2023 zijn de nieuwe statuten ondertekend door Auke Zandstra en Wieky Spin. Onze naam is nu officieel.

Ondertekening statuten

6 maart 2023

Het bestuur bestaat uit:

Klaas Kreuze                                      Voorzitter
Wieky Spin-Tietema                          Penningmeester
Cees Dersjant                                    Penningmeester
Marianne Kiekebelt-van Benthem Secretariaat
Ella van Meerveld-van Dasler         Algemeen Lid / reserve Secretariaat
Jaap de Ridder                                  Algemeen Lid / onderhoud
Auke Zandstra                                  Algemeen  Lid / muzikale invulling, coördinator verhuur e.d.