Welkom

Welkom op onze site van de Wijkvereniging Onnaveld

Tot 14 januari 2022 zijn alle activiteiten opgeschord.

(Wilt u informatie over de kerkdienst? Zie dan verder onder het kopje ‘Wanneer is er een kerkdienst’.)

Op deze site proberen we u inzicht te geven wat ons drijft en wat we doen.
Ook stellen we ons bestuur aan u voor. Allemaal mensen die vrijwillig meehelpen om het doel en de missie proberen handen en voeten te geven. Naast het bestuur zijn er veel vrijwilligers die ons meehelpen met diverse activiteiten te denken aan het schoonmaken, bloem schikken, vervoer en meedenken.
Kortom, de Wijkvereniging Onnaveld is niet alleen van een groepje enthousiaste mensen maar van alle leden en donateurs die zich verantwoordelijk voelen om de Boodschap van Jezus uit te dragen in deze wereld.

Onze missie.

De missie van de Wijkvereniging Onnaveld is de Boodschap zoals Jezus Christus die ons heeft gegeven te verspreiden in de ruime zin van het woord.

Ons Doel.

Ons doel willen wij bereiken door kerkgebouw ‘Eben-Haezer’  en ontmoetingsruimte ‘Het Trefpunt’ beschikbaar te stellen voor kerkdiensten, zangavonden en verdere invulling.
Ook proberen we via praatgroepen zoals Gemeente Groei Groepen, Alfa groep en ledenvergaderingen onze missie handen en voeten te geven.

Wijkvereniging Onnaveld.

De Wijkvereniging Onnaveld is een zelfstandige vereniging.
De gelden worden door bijdragen, collectes en acties van leden en donateurs opgebracht om de gebouwen etc. te onderhouden.
Met de Protestantse Gemeente van Steenwijk heeft zij de afspraak dat het kerkgebouw iedere zondagmorgen kosteloos wordt gebruikt voor kerkdiensten welke onder haar gezag vallen.

Wie zijn het bestuur?

Egbert de Vos                                    Voorzitter
Wieky Spin-Tietema                          Penningmeester
Cees Dersjant                                    Penningmeester
Marianne Kiekebelt-van Benthem Secretariaat
Ella van Meerveld-van Dasler         Algemeen Lid / reserve Secretariaat
Wicher ten Veen                                Algemeen Lid / onderhoud
Auke Zandstra                                   Algemeen  Lid / muzikale invulling, coördinator verhuur e.d.