ANBI

ANBI toekenning.

De Wijkvereniging Onnaveld is een door de overheid erkende vereniging met ANBI status, wat betekend dat uw giften aftrekbaar zijn voor de belasting aangifte.

Algemene gegevens

Gemeentenaam                                      NEDERLANDSE HERVORMDE VERENIGING

Aanschrijfnaam                                       Protestantse Wijkvereniging Onnaveld

Adres secretariaat                                  Steenakkers 4

Postcode                                                  8344 XS

Plaats                                                        Onna

Algemeen telefoonnummer 0521-597101 (voorzitter)

Website gemeente                                www.kerkonnaveld.nl

RSIN- of fiscaal nummer                      80468179

Kamer van Koophandel                       40062617

Samenstelling bestuur:       
Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogst zeven natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.

Doelstelling en visie:
De vereniging heeft en doel het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus.
Zij tracht dit doel te bereiken door het houden van kerkdiensten en andere activiteiten, het onderhouden van een kerkgebouw en alles wat verder het doel dienstbaar kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.

Beleidsplan:
Uitbreiding van de activiteiten. Ontmoetingsavonden met zingen of een spreker, een koffiemorgen, meer Gemeente Groei Groepen organiseren. Alfagroep starten.  Uitbreiding van kerkdiensten.

Beloningsbeleid:
De bestuursleden ontvangen geen beloning.

Verslag activiteiten:
Met de Protestantse Gemeente van Steenwijk heeft de vereniging de afspraak gemaakt om het kerkgebouw iedere zondagmorgen beschikbaar te stellen voor kerkdiensten welke onder haar gezag vallen.
Wekelijks staan de deuren van ons kerkgebouw kerk gebouw “Eben Haëzer” open.                       In 2015 is het kerkgebouw gerenoveerd.

“Het Trefpunt” is een ontmoetingsplaats voor andere activiteiten zoals Gemeente Groei Groep bijeenkomsten, na de kerkdienst koffie drinken, groothuisbezoek, maar ook verhuur voor verjaardagen en andere feestelijke bijeenkomsten voor particulieren.

Voorgenomen bestedingen
Het voegwerk vernieuwen aan de achterzijde van het bijgebouw het Trefpunt.                      Nieuw meubilair Trefpunt.   Scheidingswant tussen gang en Trefpunt.

Verkorte staat van baten en lasten weergegeven in afgeronde euro :

Baten en Lasten                                Protestantse Wijkvereniging Onnaveld.

———————————————————— rekening 2017    rekening 2016
Baten

Opbrengsten uit bezittingen

Bijdragen leden en donateurs                       €    6.915                 €   5.941

Bijdragen en subsidies derden                      –   14.099                 – 15.416

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._____________          ____________

Totaal Baten                                                      €  21.014               € 21.357         
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ==========         ==========

Lasten

Bestedingen Pastoraat                                    €          0                 €           0

Bestedingen Kerkdiensten, avonden e.d.    –    3.831                 –    3.577

Bijdr. andere organen binnen vereniging    –    4.851                 –    4.746

Lasten gebouwen (incl. afschrijving)             –    6.884                 –    8.194

Lasten beheer, administratie, kosten           –    1.240                 –       987

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._____________          ____________

Totale Lasten                                                  €   16.806               €  17.504          
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ==========         ==========

————————————————————— rekening 2017   rekening 2016

Resultaat  (baten -/- lasten)                          €   4.208               €   3.853         
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ==========         ==========