Het Trefpunt

Naast ons kerkgebouw hebben we de ontmoetingsruimte “het Trefpunt”.

Deze wordt gebruikt voor de Gemeente Groei Groepen, koffie drinken na de kerkdienst op de eerste zondag van de maand en verdere kerkelijke ontmoetingen.

Ook wordt deze ruimte voor viering van een verjaardag of andere festiviteiten gebruikt, echter alleen voor leden en donateurs.

Het is tevens geschikt voor vergaderingen of ontmoetingen waarbij eventueel gebruik gemaakt kan worden van het kerkgebouw.

De heer en mevrouw Zandstra beheren deze gebouwen en u kunt via hen vragen stellen over beschikbaarheid e.d.

Inlichtingen: familie Zandstra 0521- 515248