Geschiedenis

Protestantse Wijkvereniging Onnaveld.

De Protestantse Wijkvereniging Onnaveld wil u graag informeren over de geschiedenis en de werkwijze.

Deze vereniging is voortgekomen uit een jongelingsvereniging die waarschijnlijk rond 1880 is opgericht en de oprichter, we weten het niet precies maar de heer Waardenburg is wel iemand van het eerste uur geweest.

Op de plaats waar nu het kerkgebouw staat heeft eerder een lokaal gestaan waar de jongelui samen kwam.

Een onderwijzer van de lagere school wilde ook het Evangelie van Jezus doorgeven aan de buurtbewoners en begon met wekelijkse samenkomsten op zondag. (rond het jaar 1900)

In die tijd is het jongelingslokaal omgebouwd tot kerk met de naam Eben-Haëzer.

Vaak wordt de naam Eben-Haëzer vertaald door “tot hiertoe heeft de Here ons geholpen”, echter de letterlijke vertaling van de naam is “steen van hulp”. (1 Samuël 7:12)

Naast de jongelingsvereniging kwam ook een evangelisatie vereniging onder leiding van de heer van Ingen en de heer Daniël van Luik.

Deze twee heren gingen ook voor in de wekelijkse morgen en avonddienst.

Echter kwam er een beetje de ‘klad’ in en financieel ging het niet zoals zou moeten gaan en zodoende werd er geldelijke steun gevraagd aan kerken in Steenwijk.

Zowel de Gereformeerde als de Hervormde gemeenten gaven toen een geldelijke bijdrage.

Later heeft een Hervormde predikant er voor gezorgd dat de Evangelisatie Vereniging Onnaveld onder hoede van de Hervormde Gemeente te Steenwijk kwam. Men wilde ook het bezit inlijven maar dat ging niet door omdat het gebouw een bezit was van de jongelingsvereniging.

In 1946 is het bijgebouw het Trefpunt gebouwd en de de eerste steen is gelegd door ds. van der Vlugt, toenmalig predikant van de Hervormde Gemeente te Steenwijk.

In de statuten staat, ik citeer, dat het doel van de vereniging is, om het evangelie van Christus te verkondigen en zij tracht dit doel te bereiken door het houden van kerkdiensten en andere activiteiten, het onderhouden van het kerkgebouw en alles wat het doel dienstbaar kan zijn, in de ruime zin des woords. (artikel 1.1 en 1.2)

De naam van de vereniging is ook veranderd.  Was de eerste naam Evangelisatie Vereniging Onnaveld , later veranderd naar Nederlands Hervormde Wijkvereniging Onnaveld en nu de  gebruikte maar nog niet officiële naam, Protestantse Wijkvereniging Onnaveld.

De Vereniging bleef geheel zelfstandig maar het bestuur werd voorgezeten door de wijkpredikant, later is dit veranderd door uit de leden een voorzitter te kiezen.

Nog steeds wordt er een zondagse eredienst gehouden en wel onder gezag van de Protestantse Kerk te Steenwijk.

Het merendeel van de bezoekers aan deze kerkdienst zijn belijdend lid van de Protestantse kerk te Steenwijk.

De Protestantse Wijkvereniging Onnaveld heeft leden en donateurs die door hun geldelijke bijdrage dit gebouw in stand houden, daarnaast is er bij zondagsmorgendienst een collecte (kerk) die bestemd is voor verwarming, elektra en de kosten voor het kerkgebouw.

Men is wel eens van mening, en dat wordt vaak door ons gehoord, dat wij gelden zouden ontvangen van de Protestantse Gemeente te Steenwijk tot instandhouding van onze vereniging. Echter is dat onjuist, alleen de voorganger wordt kosteloos geleverd maar daar staat tegenover dat het merendeel van de leden via de Actie Kerkbalans een bijdrage levert aan de Protestantse kerk te Steenwijk.

Ik hoop dat dit schrijven enig licht werpt hoe onze Protestantse Wijkvereniging Onnaveld ontstaan is en functioneert.

Maar het kan zijn dat u aanvullende informatie hebt en dat zouden we graag van u vernemen zodat de geschiedenis voor het nageslacht behouden kan blijven.

Egbert de Vos.