Adres/Contact

Ons adres is:                                     Meppelerweg 212     8344 XX  Onna.

Ons correspondentie adres is:      Steenakkers oost 4    8344 XS  Onna

Ons email adres is:                        kerkonnaveld212@gmail.com

Ons banknummer is:                    NL26 INGB 0685 1063 81   t.n.v.  Ned. Herv. Wijkver. Onnaveld.

bestuursleden:

Egbert de Vos                                     Bultweg 15                 De Bult              Tel. 0521-597101       Voorzitter

Wieky Spin-Tietema                          Meppelerweg 139      Onna                Tel. 0521-517527       Penningmeester

Cees Dersjant                                    Beulakerweg 7            Giethoorn       Tel. 0521-362190       Penningmeester

Marianne Kiekebelt-van Benthem  Steenakkers Oost 4   Onna                Tel. 0521-510473        Secretariaat

Ella van Meerveld-van Dasler           Haarweg 25                 Havelterberg  Tel. 0521-520096       Secretariaat / reserve

Auke Zandstra                                    Ruiterweg 79                Havelterberg  Tel. 0521-515248      Algemeen  Lid / muzikale invulling
coördinator verhuur e.d.