Wanneer is er een kerkdienst?

In verband met het coronavirus zullen er tot 1 september geen activiteiten plaats vinden in deze kerk.

Half augustus zal het bestuur zich beraden of de kerk weer in gebruik zal worden genomen.

De officiële aanvangstijd van onze kerkdiensten is 9.30 uur.
Echter voor de dienst zingen wij al enige liederen dus de onofficiële aanvangstijd  is 9.20 uur.

De bloemschikking in onze kerk wordt altijd verzorgd door Feikje Huisman.
Vaak worden de bloemen na de dienst bezorgd bij iemand om hem of haar te bemoedigen.