Wanneer is er een kerkdienst?

De officiële aanvangstijd van onze kerkdiensten is 9.30 uur.
Echter voor de dienst zingen wij al enige liederen dus de onofficiële aanvangstijd  is 9.20 uur.

Zondag 20 januari is er in onze kerk geen dienst. i.v.m. centrale dienst

Zondag 27 januari 9.20 uur
de heer A.P. Schep, Groningen

De bloemschikking in onze kerk wordt altijd verzorgd door Feikje Huisman.
Vaak worden de bloemen na de dienst bezorgd bij iemand om hem of haar te bemoedigen.