Wanneer is er een kerkdienst of bijeenkomst?

U bent van harte welkom in onze kerkdiensten of andere bijeenkomsten.

De kerkdiensten beginnen om 9.20 uur met het zingen van enkele liederen waarna de kerkdienst begint.

Zondag 7 augustus:

Ds. M. Ariesen-Holwerda  Steenwijk

Zondag 14 augustus:

Ds. B. Haanstra  Metslawier.

Zondag 21 augustus:

Ds. B. Haanstra  Metslawier.

Zondag 28 augustus: viering van het Heilig Avondmaal.

Ds. K. de Graaf  Nijensleek.

’s Avonds 7 uur een zang, luister en ontmoetingsdienst bij goed weer buiten met medewerking van enkele leden van de brassband Cresendo.

U bent van harte welkom en na de dienst staat de koffie of thee klaar.

De bloemschikking in onze kerk wordt verzorgd door Feikje Huisman.

Vaak worden de bloemen na de dienst bezorgd bij iemand om hem of haar te bemoedigen.