Wanneer is er een kerkdienst of bijeenkomst?

U bent van harte welkom in onze kerkdiensten of andere bijeenkomsten.

De kerkdiensten beginnen om 9.20 uur met het zingen van enkele liederen waarna de kerkdienst begint. Na de kerkdienst staat de koffie klaar in het Trefpunt.

Zondag 2 april

’s morgens Ds. K. de Graaf  Menaldum

’s avond 19.00 uur zangdienst.

Onnaveld zingt op weg naar Pasen.

Zondag 2 april – Palmpasen- ‘s avonds om 19.00 uur organiseert Protestantse wijkvereniging Onnaveld Meppelerweg 212 een zangavond met medewerking van The Pilgrims uit Damwouden.

Auke Zandstra begeleid het zingen van mooie Paasliederen en Egbert de Vos zal enkele woorden spreken.

Na de dienst staat de koffie en thee klaar voor elkaar ontmoeten.

U bent van harte uitgenodigd.

The Pilgrims is opgericht in 1977 en is destijds begonnen als een gospelkoor.

Naast gospel zingen ze nu veel praise- en opwekkingliederen in het Nederlands maar de Engelse taal wordt ook wel gebruikt.

Het doel is om mensen enthousiast toe maken over het geloof in Jezus Christus, en als u ze hoort dan stralen ze dat ook uit.

De dames worden gedirigeerd door Eilertdina Hoekstra die met een eigen stijl vormgeeft aan het zingen.

Kortom een plezier om naar te luisteren.

Vrijdag 7 april  19.00 uur

Viering van het Heilig Avondmaal

Ds. H. Ariesen  Steenwijk

Zondag  9 april  Pasen

Ds. H. Ariesen  Steenwijk

Zondag 16 april

de heer H. Brouwer Rouveen

Zondag 23 april

Ds. K. de Graaf  Menaldum

Zondag 30 april

Ds. A. van ’t Zand  Steenwijk

De bloemschikking in onze kerk wordt verzorgd door Feikje Huisman.

Vaak worden de bloemen na de dienst bezorgd bij iemand om hem of haar te bemoedigen.